Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118536

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118536

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118536
Onderwerp Raadsinformatiebrief over plaatsing politiebureau Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst
Ingekomen/gepubliceerd 20-10-2008 13:50:13
Onderwerp Raadsinformatiebrief over plaatsing politiebureau Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

U hebt op 2 september j.l. kennisgenomen van het collegebesluit, inclusief de
achterliggende motieven, om het voormalige politiebureau aan de Nassauweg 2 niet op
de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. (zie raadsinformatiebrief met
groslijstnummer 619).
Het college heeft op 14 oktober j.l. een definitief besluit ten aanzien van dit inmiddels
gesloopte gebouw genomen en wil u doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief,
aanvullend, over dit onderwerp informeren.

Gepubliceerd 20-10-2008