Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118522

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118522

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118522
Onderwerp Concept-begroting 2009 Regio Zuid-Holland Zuid
Ingekomen/gepubliceerd 23-06-2008 09:37:18
Onderwerp Concept-begroting 2009 Regio Zuid-Holland Zuid
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 25 juni 2008 zal het Algemeen Bestuur van de regio Zuid-Holland Zuid de regiobegroting 2009 vaststellen. Conform artikel 41 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Zuid-Holland Zuid kunnen de deelnemende gemeenten voor deze datum hun zienswijzen inbrengen, welke betrokken worden bij de behandeling van de begroting 2009. Op 20 mei 2008 heeft de gemeenteraad van Dordrecht bij de behandeling van de lijst van ingekomen stukken besloten om de conceptbegroting 2009 van de regio Zuid-Holland Zuid om advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. Op 20 juni 2008 heeft de griffie onderhavig advies ontvangen. Hieruit blijkt dat het college u adviseert geen zienswijzen in te dienen over de conceptbegroting 2009 van de regio Zuid-Holland Zuid. Gelet op de dag waarop u dit raadsvoorstel ontvangt, is het niet meer mogelijk om de conceptbegroting vóór vaststelling op 25 juni door het Algemeen Bestuur van de regio in de Dordtse gemeenteraad en/of Adviescommissie te behandelen. Derhalve heeft het college het Dagelijks Bestuur van de regio geïnformeerd dat er, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, geen zienswijzen zullen worden ingediend over de conceptbegroting. Het verdient aanbeveling om met het college afspraken te maken over het tijdig aanbieden van dergelijke stukken, opdat de Adviescommissie in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk in de week voorafgaand aan de behandeling van de conceptbegroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de regio de stukken in de Dordtse Kamers te kunnen behandelen.

Gepubliceerd 23-06-2008