Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118508

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118508

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118508
Onderwerp Raadsvoorstel over aankoop parkeergarages Gezondheidspark
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2008 12:10:16
Onderwerp Raadsvoorstel over aankoop parkeergarages Gezondheidspark
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het college stelt voor om twee parkeergarages te kopen in het Gezondheidspark. De eerste reden
voor deze aankoop is dat het college meent greep op de omvang en de tariefstelling te moeten
hebben. De tweede reden is dat op deze manier de parkeerexploitatie en daarmee de
grondexploitatie van het Gezondheidspark financieel gezond blijft.

Gepubliceerd 10-06-2008