Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118497

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118497

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118497
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering van de motie verlichting fietspaden
Ingekomen/gepubliceerd 03-06-2008 14:36:35
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering van de motie verlichting fietspaden
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 8 - Fietsplan
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In de raad van 6 en 7 november heeft de fractie van de PvdA de motie verlichting fietspaden
ingediend. Hierin werd het college opgeroepen een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om
het dynamisch dimsysteem ‘Licht op Maat” in Dordrecht te plaatsen op fietspaden die binnen de
nota “Dordt fietst door” behoren tot het primaire fietspadennetwerk. Na de toezegging van de
wethouder hiernaar te kijken heeft de fractie de motie aangehouden.
In de raadsinformatiebrief die u hierbij ontvangt vindt u de resultaten van dit onderzoek en de
conclusie van het college van burgemeester en wethouders 

Gepubliceerd 03-06-2008