Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118490

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118490

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118490
Onderwerp Aanstellen van een nieuwe Welstands- en Monumentencommissie
Ingekomen/gepubliceerd 27-05-2008 12:31:04
Onderwerp Aanstellen van een nieuwe Welstands- en Monumentencommissie
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In 2005 is besloten dat de lokale Welstands- en Monumentencommissie uit 5 leden bestaat, die
telkens voor een zittingsperiode van 3 jaar door de raad worden benoemd. Deze periode is per 1
mei 2008 verstreken en het college stelt u voor 2 zittende leden te herbenoemen en 3 nieuwe
leden te benoemen.

Gepubliceerd 27-05-2008