Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118465

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118465

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118465
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jongeren en straatcultuur (ISH-pilot Dordecht)
Ingekomen/gepubliceerd 10-12-2008 09:32:41
Onderwerp Raadsinformatiebrief over jongeren en straatcultuur (ISH-pilot Dordecht)
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In Amsterdam bestaat al enige jaren een zogenaamd ISH¹-instituut, dat is voortgekomen uit een jongereninitiatief en door de gemeente Amsterdam financieel wordt ondersteund. De bedoeling van zo’n voorziening is jongeren een professionele praktijkomgeving aan te reiken waar theater, muziek, sport en straatcultuur samenkomen om mede daardoor kansarme jongeren een beter toekomstperspectief te bieden. In navolging van Amsterdam is er ook in onze stad een jongereninitiatief ontstaan om een ISH op te zetten. Het college heeft in dit verband besloten medewerking, ruimte en subsidie te verlenen aan een ISH-pilot met de focus op hip hop en sport. Dit besluit betreft een collegebevoegdheid en het past naar het oordeel van het college in het beleid dat de gemeente voert op het terrein van jeugd, onderwijs, sport en cultuur. Doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief wordt u over de achtergronden van deze pilot geïnformeerd, zoals wethouder Lagendijk in het collegecarrousel op 19 februari 2008 al heeft aangekondigd. Het college is bereid u over de uitkomst van de evaluatie, die al in de zomer van dit jaar plaatsvindt, en over zijn vervolgbesluit om er al of niet mee door te gaan, te informeren. ¹ ISH is geen afkorting van iets, maar een achtervoegsel dat je achter elke Engels woord kan hangen om aan te geven dat het ‘ongeveer zo is’, bijvoorbeeld: hip-hop-ish, sport-ish. skate-ish, beat-box-ish. ISH staat oorspronkelijk voor een verzameling jonge mensen die goed zijn in straatkunsten, zoals skaten, breakdance en acrobatiek, en daaraan samen een theatrale vorm geven.

Gepubliceerd 10-12-2008