Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118446

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118446

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118446
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoeringsregels Parkeervergunningen Nieuwbouw
Ingekomen/gepubliceerd 17-03-2008 10:31:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoeringsregels Parkeervergunningen Nieuwbouw
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 5 december 2006 heeft de raad de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de
verlening van vergunningen voor het parkeren vastgesteld en een krediet beschikbaar gesteld
voor de implementatie van de nieuwe parkeerregels. De parkeerregels hebben onder andere het
beter en eerlijker verdelen van de parkeerruimte tot doel.
Het college voert ten aanzien van nieuwbouw het beleid dat in de eigen parkeergelegenheid moet
worden voorzien. Om dit beleid te effectueren zijn uitvoeringsregels noodzakelijk. Met de
bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de uitvoeringsregels parkeren die het
college voor een vijftal nieuwbouwprojecten in de binnenstad en 19e Eeuwse Schil heeft
vastgesteld. Dit betekent dat bewoners en bedrijven van de betreffende nieuwbouwprojecten niet
in aanmerking komen voor parkeervergunningen.

Gepubliceerd 17-03-2008