Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118418

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118418

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118418
Onderwerp Intrekken Verordening voor de verhuringen gebouw Kunstmin
Ingekomen/gepubliceerd 25-02-2008 14:24:37
Onderwerp Intrekken Verordening voor de verhuringen gebouw Kunstmin
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De raad heeft in 1981 bovenvermelde verordening vastgesteld, die nadien niet meer is gewijzigd
en inmiddels overbodig is en niet meer wordt gehanteerd. Het college vraagt u daarom deze
verordening formeel in te trekken met ingang van 1 maart 2008.

Gepubliceerd 25-02-2008