Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118417

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118417

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118417
Onderwerp Raadsinformatiebrief over trillingshinder Wijnstraat
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 18-11-2008 17:08:15
Onderwerp Raadsinformatiebrief over trillingshinder Wijnstraat
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 69 - Verkeersoverlast
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Agendacommissie 25-11-2008
Raad 06-01-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Let op: Dit is een aangepast behandelvoorstel.

 

Op 20 november heeft u bij behandelvoorstel 525a twee rapporten ontvangen betreffende trillingshinderonderzoek in o.a. de Wijnstraat. Inmiddels is gebleken dat de griffie toen niet de meeste recente versies van de rapporten ter verspreiding aangeboden heeft gekregen. Hierbij ontvangt u de allerlaatste versies van beide rapporten. De rapporten die u vorige week ontving, kunt u als niet verzonden beschouwen. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een omissie in het vorige week verstrekte behandelvoorstel recht te zetten: onder ‘relevante stukken’ is nu toegevoegd de motie van de fractie van Beter Voor Dordt over uitbreiding onderzoek trillingshinder, zoals aangenomen door de raad op 4 december 2007.

------

Naar aanleiding van een brief van bewoners van de Kop van de Wijnstraat/ Boomstraat heeft de fractie van B.V. DORDT vragen ex art. 40 over trillingshinder gesteld (lijst ingekomen stukken 3 juli 2007). In de antwoorden op deze vragen (lijst ingekomen stukken 5 februari 2008) heeft het college aangegeven de raad te zullen informeren over het bodemonderzoek en het trillingsonderzoek. In het raadsvoorstel dat op 11 maart 2008 in de raad is behandeld heeft het college u geïnformeerd over het voornemen de trillingshinder in niet alleen de Wijnstraat, maar ook op vergelijkbare straten in de Dordtse binnenstad te onderzoeken. Voor het uitvoeren van een trillingshinderonderzoek op de Wijnstraat, Groenmarkt, Prinsenstraat en Visstraat heeft de raad op 11 maart 2008 een krediet van 40.000 euro beschikbaar gesteld. In de raadsinformatiebrief die u nu ontvangt, informeert het college u over de onderzoeksresultaten en het collegebesluit om een gewichtsbeperking voor een deel van de binnenstad in te voeren.

.525a Raadsinformatie over trillingshinder Wijnstraat SO/2008/6835
Zie vergaderpunt oude RIS

Gepubliceerd 18-11-2008