Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118416

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118416

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118416
Onderwerp Raadvoorstel Krediet onderzoek trillingshinder Wijnstraat
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2008 12:36:44
Onderwerp Raadvoorstel Krediet onderzoek trillingshinder Wijnstraat
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 69 - Verkeersoverlast
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Agendacommissie 04-03-2008
Raad 11-03-2008
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Naar aanleiding van een brief van bewoners van de Kop van de Wijnstraat/ Boomstraat heeft de fractie van B.V. DORDT vragen ex art. 40 over trillingshinder gesteld op 20 juni 2007. In de antwoorden op deze vragen (lijst ingekomen stukken 5 februari 2008) heeft het college aangegeven dat de raad zou worden geïnformeerd over het genoemde bodemonderzoek en trillingsonderzoek. Via dit raadsvoorstel wordt u geïnformeerd over welke onderzoeken het college gaat laten uitvoeren en waarom. U wordt verzocht voor de uitvoering van de onderzoeken een krediet van €40.000 ter beschikking te stellen.

Gepubliceerd 19-03-2008