Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118392

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118392

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118392
Onderwerp Raadsinformatiebrief over agenda voor Jeugd en Gezin
Ingekomen/gepubliceerd 21-01-2008 15:49:57
Onderwerp Raadsinformatiebrief over agenda voor Jeugd en Gezin
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De minister voor Jeugd en Gezin wil een landelijk dekkend netwerk realiseren van lokale Centra voor Jeugd en Gezin, waar ouders, kinderen en jeugdigen tot 23 jaar terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Het is zijn bedoeling dat alle gemeenten in vier jaar tijd zulke centra hebben ingericht en hij wil dit ook wettelijk gaan regelen in de Wet op de Jeugdzorg. De eindverantwoordelijkheid en de regierol voor de door de minister bedoelde centra ligt bij de gemeenten. De minister heeft om zijn doel te bereiken voor centra en bijbehorende zorg de benodigde geldelijke middelen uitgetrokken. Enkele gemeenten hebben in de vorige regeringsperiode bij wijze van proeftuin al ervaring opgedaan met zo’n centrum en daarop wordt nu voortgeborduurd. Het college heeft in verband met deze landelijke beleidsontwikkeling ingestemd met de wijze waarop in onze gemeente aan de ontwikkeling van deze centra – in overeenstemming met de door u vastgestelde beleidskaders voor het jeugdbeleid en in lijn met het streven tot een sluitende aanpak voor jongeren te komen - invulling wordt gegeven. Het college wil gebruik maken van bestaande inlooppunten en die waar nodig gaan versterken. U wordt daarover in bijgaande raadsinformatiebrief geïnformeerd en ook over de vervolgaanpak die het college voorstaat en waarover u eind van het 1e kwartaal 2008 nog een voorstel zal bereiken.

Gepubliceerd 21-01-2008