Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118379

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118379

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118379
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tussenrapportage aanpak werkvoorraad bodemverontreiniging
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2008 15:24:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tussenrapportage aanpak werkvoorraad bodemverontreiniging
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 18 - Bodem; verontreiniging en saneringen
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 4 januari 2005 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak werkvoorraad (potentieel) ernstige bodemverontreinigingen Dordrecht vastgesteld. De commissie Wonen en Leefbaarheid adviseerde positief over dit plan op 8 december 2004. In het plan van aanpak wordt onder meer de uitvoering van twee omvangrijke historische onderzoeken aangekondigd (onderzoek van voormalige bedrijfslocaties en van slootdempingen). Deze onderzoeken zijn in 2006 en 2007 uitgevoerd. In de voorliggende raadsinformatiebrief wordt u onder meer geïnformeerd over de wijze waarop deze onderzoeken zijn uitgevoerd en over de onderzoeksresultaten op hoofdlijnen.

Gepubliceerd 03-03-2008