Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118375

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118375

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118375
Onderwerp Raadsvoorstel over benoemen openbare ruimte nieuwe woonlocatie bij Stevensweg
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2008 14:54:27
Onderwerp Raadsvoorstel over benoemen openbare ruimte nieuwe woonlocatie bij Stevensweg
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het toekennen van straatnamen en het vaststellen van het stratenbeloop is een bevoegdheid van
de raad. Conform het advies van de commissie straatnaamgeving stelt het college u voor aan de
nieuwe woonlocatie nabij de Stevensweg de namen Stevenshof en Stevenspad toe te kennen.
Het voorstel spreekt voor zich.

Gepubliceerd 03-03-2008