Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118359

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118359

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118359
Onderwerp Raadvoorstel over intrekken Klachtenverordening 2003
Ingekomen/gepubliceerd 04-12-2007 11:50:40
Onderwerp Raadvoorstel over intrekken Klachtenverordening 2003
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Alle verordeningen van de gemeente Dordrecht zijn gescreend op deregulering, dualisering,
handhaafbaarheid en rechtmatigheid. Ook de klachtenverordening 2003 is getoetst. Uit de toets
is gebleken dat de verordening kan worden ingetrokken, omdat de inhoud overeenkomt met die
van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. U ontvangt dit voorstel, omdat het
vaststellen en intrekken van een verordening een bevoegdheid van de raad is.

Gepubliceerd 04-12-2007