Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118334

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118334

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118334
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie terrassenbeleid
Ingekomen/gepubliceerd 24-11-2008 13:08:06
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie terrassenbeleid
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 4 december 2007 heeft u de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (3e wijziging) vastgesteld, zodat exploitanten van horecainrichtingen het hele jaar door een terras kunnen exploiteren en terrasvergunningen voor onbepaalde tijd verleend kunnen worden (zie grosnummer 2007.460). Inmiddels is het terrassenbeleid geƫvalueerd. Middels deze raadsinformatiebrief informeert het college u over de uitkomsten van de evaluatie en het collegebesluit om het huidige terrassenbeleid voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Gepubliceerd 24-11-2008