Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118333

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118333

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118333
Onderwerp Raadsvoorstel over verruiming terrasseizoen en wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2007 15:25:28
Onderwerp Raadsvoorstel over verruiming terrasseizoen en wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het vaststellen (en wijzigen) van verordeningen is een bevoegdheid van de raad. Op 28 juni 2005 heeft de raad de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. In onderhavig raadsvoorstel stelt het college van burgemeester en wethouders de raad voor om artikel 2.3.10, lid 11 uit genoemde verordening te wijzigen en artikel 2.3.10, lid 13 te laten vervallen. De wijziging komt er op neer dat: - exploitanten van horeca-inrichtingen het hele jaar door een terras kunnen exploiteren (i.t.t. de oude situatie waarbij het terrasseizoen liep van 1 februari tot 1 december van enig jaar) en - terrasvergunningen voor onbepaalde tijd verleend kunnen worden (i.t.t. de oude situatie waarbij elk jaar opnieuw vergunning wordt verleend). Om deze aanpassingen te effectueren is het nodig dat de raad besluit tot het vaststellen van de 3e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht.

Gepubliceerd 06-11-2007