Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118312

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118312

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118312
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzing Vrieseweg 80 tot gemeentelijk monument
Ingekomen/gepubliceerd 31-10-2007 15:10:13
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzing Vrieseweg 80 tot gemeentelijk monument
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Nadat het advies van het college aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
inzake aanwijzing Vrieseweg 80 tot gemeentelijk monument op verzoek van de fractie van Beter
Voor Dordt is doorgeleid naar de Adviescommissie, is onderhavige raadsinformatiebrief
ontvangen. De strekking van de raadsinformatiebrief komt overeen met de informatie die u reeds
hebt kunnen lezen in de brief van het college aan de minister.

Gepubliceerd 31-10-2007