Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1182928

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1182928

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1182928
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Een veilig thuis, regiovisie geweld in huiselijke kring en kindermishandeling
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2014 10:12:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Een veilig thuis, regiovisie geweld in huiselijke kring en kindermishandeling
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VV Dorigo, 770 4740
Datum B&W Besluit 10-12-2013
Gerelateerde zaak 1117456
Termijn agenda betrekken bij discussie jeugdzorg
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Huiselijk geweld is een groot en in omvang toenemend maatschappelijk probleem waarvoor het Rijk bijzondere aandacht vraagt en extra financiële middelen beschikbaar stelt. In de nieuwe Wmo wordt ook meer en explicieter aandacht besteed aan dit onderwerp en er wordt samenhang aangebracht met de decentralisatie Jeugd en de nieuwe Jeugdwet. Het Rijk vraag van de centrumgemeenten dat zij samen met de regiogemeenten een regiovisie opstellen. U wordt hierbij geïnformeerd over de regiovisie voor de regio Drechtsteden en Alblasserwaard - Vijfheerenlanden en het bijbehorende convenant. Voor het opstellen van de visie is een proces uitgevoerd waarbij intensief is samengewerkt met de regiogemeenten en de partners uit de zorg, het onderwijs, de jeugdzorg, politie en justitie. De afspraken die in de visie worden beschreven worden met het ondertekenen van het convenant bindend.
Gepubliceerd 16-01-2014