Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118279

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118279

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118279
Onderwerp Raadsvoorstel over aanpassen stratenbeloop en benoemen openbare ruimte Nieuw Krispijn
Ingekomen/gepubliceerd 11-09-2007 12:54:50
Onderwerp Raadsvoorstel over aanpassen stratenbeloop en benoemen openbare ruimte Nieuw Krispijn
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het toekennen van namen aan (delen van) de openbare ruimte is op grond van artikel 2, tweede
lid van de Verordening naamgeving en nummering een bevoegdheid van de raad.
U wordt gevraagd in te stemmen met aanpassing van het stratenbeloop van een aantal wegen in
Nieuw Krispijn en met de voorgestelde benamingen van een aantal nieuwe straten. De
bijbehorende tekening ligt voor u ter inzage op de griffie.

Gepubliceerd 11-09-2007