Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118276

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118276

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118276
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken monumentenzorg en archeologie
Ingekomen/gepubliceerd 17-10-2007 11:04:39
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken monumentenzorg en archeologie
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het college vindt het van belang u op de hoogte te stellen van een aantal aspecten met
betrekking tot de beleidsterreinen monumentenzorg en archeologie en geeft u door middel van de
voorliggende raadsinformatiebrief:
a. een tussentijdse stand van zaken, halverwege de beleidsperiode, van de uitvoering van de
in 2004 door u vastgestelde beleidsnota “Dordrecht maakt geschiedenis”;
b. een doorkijk in de ontwikkeling van het bureau monumentenzorg en archeologie binnen
de gemeentelijke Sector Stadsontwikkeling tot een bureau erfgoed voor Dordrecht en de
regio;
c. inzicht in de actuele wijzigingen in de wet- en regelgeving en de gevolgen hiervan voor
onze gemeente.
Het college doet daarbij ook het aanbod de raadsinformatiebrief nader aan u te laten toelichten.

Gepubliceerd 17-10-2007