Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118231

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118231

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118231
Onderwerp Raadsvoorstel over benoemen openbare ruimte en vaststellen stratenbeloop Laan der Verenigde Naties
Ingekomen/gepubliceerd 14-01-2008 11:17:17
Onderwerp Raadsvoorstel over benoemen openbare ruimte en vaststellen stratenbeloop Laan der Verenigde Naties
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Door de realisatie van een tunnel onder het spoor in de Laan der VN verandert het beloop van de laan. Tevens wil het college de tunnel van een naam voorzien. Overeenkomstig het advies van de Commissie naamgeving en nummering wordt u voorgesteld het stratenbeloop vast te stellen zoals aangegeven in de bij het ontwerpbesluit behorende tekeningen en aan de tunnel de naam ‘VN tunnel’ toe te kennen. Deze tekeningen zijn voor u (in kleur) raadpleegbaar in het RIS en liggen ter inzage bij de griffie.

Gepubliceerd 14-01-2008