Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118169

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118169

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118169
Onderwerp Notitie Opzet 2e fase onderzoek bestuurlijk netwerk (versie november 2008)
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 04-12-2008 11:44:11
Onderwerp Notitie Opzet 2e fase onderzoek bestuurlijk netwerk (versie november 2008)
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder n.v.t.
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078-6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Hindriks, Rik (D.V. )
Datum verzending 10-12-2008
Agendacommissie 06-01-2009
Raad 20-01-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Tijdens de bespreking van het onderzoeksplan 2007 van de rekenkamer op 13 maart jl.
heeft u een voorkeur uitgesproken voor een onderzoek naar het Dordtse bestuurlijke
netwerk. Daarna is een statnotitie verschenen over het onderzoek bestuurlijk netwerk. In
de startnotitie is als doel van het onderzoek geformuleerd na te gaan c.q . te beschrijven
hoe het netwerk, de inspraak en de democratische besluitvorming samenhangen.
Inmiddels is het eerste deel van het onderzoek afgerond. Dit betekent dat door de
onderzoekers van de Rekenkamer in beeld is gebracht welke relaties er tussen
bestuurders, ondernemingen, maatschappelijke organisaties en burgers in de stad
Dordrecht bestaan. Via de Opzet 2e fase onderzoek bestuurlijk netwerk stelt de directeur
Rekenkamer u op de hoogte hoe hij denkt het vervolg van het onderzoek in te richten.
Wanneer u het nodig acht is hij bereid met u over de door hem aangeleverde notitie van
gedachten te wisselen.

Gepubliceerd 04-12-2008