Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118143

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118143

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118143
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Actieprogramma Integratie
Ingekomen/gepubliceerd 27-04-2007 12:16:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Actieprogramma Integratie
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De Integratiemonitor Dordrecht 2005 is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Integratie en
Interculturalisatie, dat de gemeenteraad op 29 juni 2004 heeft vastgesteld. Via een
raadsinformatiebrief d.d. 21 februari 2006 is de raad geïnformeerd over de Integratiemonitor en
het vervolg daarop. De raadsinformatiebrief is voor kennisgeving aangenomen in de
gemeenteraad van 30 mei 2006. De uitkomsten van de Integratiemonitor zijn in 2006 in een
drietal stadsgesprekken besproken met experts, vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties, burgers, ondernemers, ambtenaren en afgevaardigden van de politieke partijen.
Ook de Dordtse Integratie Adviesraad heeft een aantal thematische rondetafelgesprekken
georganiseerd. De uitkomst van de Integratiemonitor en de gevoerde stadsgesprekken hebben
een weerslag gevonden in een langere termijn ambitie op het gebied van integratie zoals
beschreven in het Meerjarenbeleidsprogramma 2006-2010. De interactieve aanpak heeft geleid
tot het benoemen van zeven aandachtspunten waar het onderhavige Actieprogramma
Integratie: Uitvoeringsoffensief 2007-2008 dieper op ingaat.

Gepubliceerd 27-04-2007