Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118090

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118090

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118090
Onderwerp Raadsvoorstel 'Zorg voor elkaar', plan Maatschappelijke Zorg ZHZ
Ingekomen/gepubliceerd 20-10-2008 11:20:08
Onderwerp Raadsvoorstel 'Zorg voor elkaar', plan Maatschappelijke Zorg ZHZ
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting .303f Raadsvoorstel 'Zorg voor elkaar', plan Maatschappelijke Zorg Zuid-Holland Zuid 2008-2010, Regionaal Kompas 2008-2014 MO/2008/1707
Zie vergaderpunt oude RIS

Het college biedt u het raadsvoorstel aan ter vaststelling van de notitie “Zorg voor elkaar”, plan maatschappelijke zorg Zuid-Holland Zuid 2008-2010, Regionaal Kompas 2008-2014. Dit plan vormt de uitwerking van het Dordtse meerjarenbeleidsplan Wmo van de prestatievelden 7,8 en 9 van de Wmo. Tevens is het Regionaal Kompas Zuid-Holland Zuid 2008-2014 onderdeel van het voorliggende plan.
In dit plan wordt ook aandacht besteed aan drugs- en alcoholgebruik onder jongeren en er wordt kort ingegaan op het geplande hostel in Dordrecht voor drugsverslaafden.
Bijlage 6 bij dit plan bevat de samenwerkingsovereenkomst voor dit hostel.
Tevens is het eindverslag van de inspraakprocedure van het concept plan “Zorg voor elkaar”, zie groslijstnummer 303e, bij dit raadsvoorstel gevoegd.
In het raadsvoorstel wordt ingegaan op de financiering van de verschillende onderdelen die samen de beleidsnotitie “Zorg voor elkaar” vormen. Het college geeft aan dat als de financiering voor een onderdeel niet afdoende is dat er een aanpassing plaatsvindt van het ambitieniveau voor het desbetreffende onderdeel.
Gepubliceerd 20-10-2008