Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118021

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118021

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118021
Onderwerp Raadsinformatiebrief parkeergarage Spuihaven/Veemarkt
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2007 08:40:38
Onderwerp Raadsinformatiebrief parkeergarage Spuihaven/Veemarkt
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Naar aanleiding van de (aangehouden) motie Charmeoffensief heeft het college bij brief van 25
januari 2005 de raad bericht over de maatregelen op het gebied van (onder meer) de
parkeertarieven. Daarbij is aangekondigd, dat de maatregelen na 1,5 jaar zouden worden
geƫvalueerd, waarna besloten zou worden over voortzetting.
Met deze raadsinformatiebrief informeert het college u over de conclusies die het heeft getrokken
uit de evaluatie. Kortheidshalve wordt naar de brief verwezen.

Gepubliceerd 19-01-2007