Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 118017

Gemeente Dordrecht

Dossier - 118017

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 118017
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatierapport “Stadspolder, een buurt om mooi te houden”
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2007 14:25:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatierapport “Stadspolder, een buurt om mooi te houden”
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In deze raadsinformatiebrief maakt het college u deelgenoot van de resultaten van het evaluatieonderzoek
dat het Sociaal Geografisch Bureau van de gemeente na de afronding van dit project
met de buurtbewoners heeft uitgevoerd. Het project krijgt een vervolg: het is opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Stadspolders 2006.

Gepubliceerd 12-01-2007