Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1180031

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1180031

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1180031
Onderwerp Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, bezoldiging en (onkosten)vergoeding wethouders en (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:49:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit deze brief door te geleiden naar de eerstvolgende presidiumvergadering.