Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117961

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117961

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117961
Onderwerp Raadsvoorstel over aanpassen stratenbeloop Gezondheidspark
Ingekomen/gepubliceerd 11-05-2007 09:42:38
Onderwerp Raadsvoorstel over aanpassen stratenbeloop Gezondheidspark
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 103 - Gezondheidspark
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 12 december 2006 heeft de raad ingestemd met het beloop van een aantal wegen nabij het
nieuwe Gezondheidspark en de voorgestelde benamingen van een aantal nieuwe straten. Omdat
gebleken is dat daarbij een vergissing is gemaakt, wordt u nu gevraagd e.e.a. te corrigeren.

Gepubliceerd 11-05-2007