Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117958

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117958

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117958
Onderwerp Raadsvoorstel definitieve vaststelling fractievergoedingen
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2006 11:40:07
Onderwerp Raadsvoorstel definitieve vaststelling fractievergoedingen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Nadat alle fracties rekening en verantwoording hebben afgelegd over de besteding van de
fractievergoeding in 2005, heeft de accountant de overgelegde rekeningen en verantwoordingen
gecontroleerd. De raad kan nu overgaan tot definitieve vaststelling van de vergoedingsbedragen.
Deze zijn opgenomen in het ontwerpbesluit, dat u als bijlage hierbij aantreft.
Als bijlagen treft u verder aan het raadsvoorstel, waarin opgenomen de belangrijkste conclusies
van de accountant, het rapport van bevindingen en een afschrift van een brief van de fractie van
B.V.DORDT. Kortheidshalve wordt naar deze stukken verwezen.

Gepubliceerd 08-12-2006