Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117940

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117940

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117940
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Parkeren Centrum Oost
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2008 15:20:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Parkeren Centrum Oost
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078-6398285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Sieuwerts, Frank (F.)
Datum verzending 05-11-2008
Agendacommissie 18-11-2008
Adviescommissie 09-12-2008 + 19-05-2009 +23-06-2009 i.c.m. 162000
Raad 07-07-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

.230d Raadsinformatiebrief over Parkeren Centrum Oost SO/2008/6771


Zie vergaderpunt oude RIS

Agendacommissie 25 november 2008:

Gelet op het besprokene in de begrotingsraad van 11 en 12 november 2008 wordt de Agendacommissie geadviseerd de raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer Ondernemerschap en Bereikbaarheid, die bij voorkeur geagendeerd wordt zodra het gevraagde antwoord van het college op de bovengenoemde brief van de Belangenvereniging Steegoversloot en omgeving voor de Adviescommissie beschikbaar is.

Adviescommissie 9 december 2008:
Namens een aantal bewonerscomités en een bewonersvereniging i.o. voeren drie insprekers het woord over de plannen met betrekking tot de bouw van de parkeergarages Steegoversloot en Kromhout. Namens buurtcomité De Schakel nodigt de inspreker de raad- en commissieleden uit voor een bezoek aan de buurt (Kromhout). De raad gaat graag op deze uitnodiging in en verzoekt de griffie om in overleg met de bewoners dit bezoek voor te bereiden. Het bezoek zal medio januari 2009 plaatsvinden. Nadat de vragen van de commissie aan de insprekers zijn beantwoord, start de opiniërende bespreking. Er wordt geconcludeerd dat de raadsinformatiebrief vooralsnog niet voor kennisgeving wordt aangenomen, maar geagendeerd wordt voor de debatraad van 3 februari 2009. De afspraak is dat het debat zich zal toespitsen op de vraag of de raad het college al dan niet steunt in zijn voornemen m.b.t. de twee parkeergarages.

Gepubliceerd 06-11-2008