Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117939

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117939

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117939
Onderwerp Raadsvoorstel over realiseringsstrategie parkeergarage Steegoversloot
Ingekomen/gepubliceerd 01-12-2006 16:03:19
Onderwerp Raadsvoorstel over realiseringsstrategie parkeergarage Steegoversloot
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In het haalbaarheidsonderzoek parkeergarage Steegoversloot was opgenomen dat in 2007 zou
worden gestart met de realisatie van de parkeergarage Steegoversloot. Nu blijkt dat door vertraging in de planning van het gezondheidspark DaVinci college niet in 2007 maar medio 2009
verhuist. Hierdoor kan de start van de realisatie van deze parkeergarage en het nog nader te
bepalen bovengrondse programma pas medio 2009 starten. Dit houdt in dat de parkeergarage
pas in 2011 kan worden opgeleverd. Verder wordt verwacht dat de parkeergarage binnen de geldende regelgeving m.b.t. luchtkwaliteit kan worde gerealiseerd. Nu er duidelijkheid is over de haalbaarheid van de bouw van de parkeergarage op deze locatie worden de plannen ontwikkeld
om tot de daadwerkelijke realisatie te komen. Bij dit voorstel treft u de hiervoor opgestelde realiseringsstrategie aan. Het college van burgemeester wethouders stelt u de kennis te nemen van de vertraging in de oplevering, de realiseringstrategie vast te stellen, het college de opdracht te geven met de volgende fase van het project te starten en hiervoor een krediet ter beschikking te stellen.

Gepubliceerd 01-12-2006