Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117937

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117937

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117937
Onderwerp Raadsvoorstel over intrekken van drie lokale verordeningen
Ingekomen/gepubliceerd 01-12-2006 16:04:33
Onderwerp Raadsvoorstel over intrekken van drie lokale verordeningen
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De raad heeft op 10 oktober 2006 via het raadsvoorstel Kadernotitie Wet Inburgering en
overdracht taken GR/ Drechtsteden ISD, ingestemd met de overdracht van taken en
bevoegdheden op het terrein werk, inkomen en zorg aan de GR Drechtsteden. Dit betekent onder
andere dat een aantal gemeentelijke verordeningen na 1 januari 2007 geen functie meer hebben.
Zij zullen worden vervangen door verordeningen die op Drechtstedenniveau worden vastgesteld
in de vergadering van 6 december 2006 . Het college van burgemeester en wethouders stelt dan
ook voor verordeningen, waarin deze taken zijn geregeld in te trekken.

Gepubliceerd 01-12-2006