Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1179282

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1179282

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1179282
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel Herziening grondexploitatie (GREX) Businesspark Amstelwijck (1178671)
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:01
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel Herziening grondexploitatie (GREX) Businesspark Amstelwijck (1178671)
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 11-12-2013