Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1178781

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1178781

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1178781
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van Raadsinformatiebrief Stand van zaken reserve EPV (PEX)(1178666)
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:01
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van Raadsinformatiebrief Stand van zaken reserve EPV (PEX)(1178666)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 11-12-2013