Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117870

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117870

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117870
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de evaluatie van cameratoezicht Station Dordrecht 2005-2006
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2006 14:06:49
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de evaluatie van cameratoezicht Station Dordrecht 2005-2006
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 14 - Cameratoezicht
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In juni 2004 is op en rond het NS-station van Dordrecht cameratoezicht ingevoerd. Ieder jaar wordt er door de politie een evaluatie opgesteld voor de gemeenteraad. Op 20 juni 2006 is eerste evaluatie van het project besproken. Bij de huidige raadsinformatiebrief treft u de tweede evaluatie aan. In deze tweede evaluatie worden de cijfers van het tweede jaar cameratoezicht (derde kwartaal 2005 t/m tweede kwartaal 2006) gepresenteerd en vergeleken met de cijfers van dezelfde periode van een jaar eerder en het jaar daarvoor, toen het cameratoezicht nog niet was ingesteld. In deze evaluatie zijn alleen de incidenten meegenomen die verantwoord zijn op het stationsplein (voorkant station) of de Markettenweg (achterkant station). Daarnaast wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling in het veiligheidsgevoel van de reizigers. De bron hiervoor is het klanttevredenheidsonderzoek van de NS. Het college van burgemeester en wethouders biedt u deze evaluatie ter kennisname aan.

Gepubliceerd 03-11-2006