Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117868

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117868

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117868
Onderwerp Raadsvoorstel Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland
Ingekomen/gepubliceerd 03-11-2006 14:28:21
Onderwerp Raadsvoorstel Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 is het bij wijze van experiment
mogelijk gemaakt dat gemeenteraden kiezers tijdens die verkiezingen in de gelegenheid konden
stellen om in een stemlokaal naar eigen keuze de stem uit te brengen.
Met dit voorstel wordt het ook mogelijk gemaakt om dat – bij wijze van experiment - ook te
doen tijdens de verkiezing van Provinciale Staten op 7 maart 2007.
Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 22 november geldt ook de mogelijkheid tot het
uitbrengen van de stem in een stemlokaal naar eigen keuze.

Gepubliceerd 03-11-2006