Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1178671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1178671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1178671
Onderwerp Vaststellen herziening grondexploitatie (GREX) Businesspark Amstelwijck
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen herziening grondexploitatie (GREX) Businesspark Amstelwijck Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen herziening grondexploitatie (GREX) Businesspark Amstelwijck Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen herziening grondexploitatie (GREX) Businesspark Amstelwijck Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit bekrachtigen geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Begrotingswijziging 214006 35108 Grex Amstelwijck Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 5 Begrotingswijziging 214006 35108 Grex Amstelwijck Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 Begrotingswijziging 214006 35108 Grex Amstelwijck Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 Begrotingswijziging 214006 35108 Grex Amstelwijck Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding 1120148 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1120148 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1115149 B&W besluit