Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1178632

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1178632

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1178632
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Veiligheidshuis
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:49:55
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Veiligheidshuis
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. den Ouden, 770 4744
Datum B&W Besluit 03-12-2013
Gerelateerde zaak 1111995
Datum verzending 18-12-2013
Agendacommissie 7-01-2014 + 13 mei 2014 + 20 mei 2014
Termijn agenda Deze brief wordt samen met 1259206 behandeld + op 9/9 besloten voor kennisgeving aan te nemen
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De regie op de Veiligheidshuizen is in 2013 verschoven van het Rijk naar gemeenten. De 17 gemeenten uit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staan voor de opgave om gezamenlijk regie te voeren op het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. Zij zien daarbij de kansen die deze verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor wat betreft een integrale aanpak met een sterkere verbinding tussen de (toekomstige) gemeentelijke domeinen jeugd, zorg en veiligheid. Na de oprichting en start in 2009, breekt nu de fase aan van verdere professionalisering en doorontwikkeling. De vier gemeentebestuurders uit de regio die zitting hebben in de stuurgroep van het Veiligheidshuis, zijn benoemd tot eigenaar en trekker van de doorontwikkeling. De opdracht die zij uitzetten luidt: Ontwikkel – vanuit de gemeentelijke regierol- een model voor besturing en bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis, dat een optimale probleemgerichte samenwerking rondom multiproblematiek met veiligheidsvraagstukken garandeert. In het tweede kwartaal van 2014 zal een voorstel voor een nieuw besturingsmodel aan de gemeenten worden voorgelegd. Daarop volgend zal tevens een organisatiemodel worden voorgelegd waarin aandacht wordt besteedt aan de dagelijkse leiding, en de positionering van de organisatie.
Gepubliceerd 11-12-2013