Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1178632

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1178632

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1178632
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Veiligheidshuis
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:49:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 20 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie geeft aan op 25 juni 2014 een gesprek met de mensen van de werkvloer van het Veiligheidshuis te willen voeren. De stukken zullen dan in een adviescommissie na het zomerreces worden behandeld.


Op 9 september 2014 besloot de agendacommissie om dit stuk af te voeren van de agenda.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie gaat niet akkoord met het voorstel om op 25 juni a.s. een thema-avond Veiligheidshuis te houden. De datum van 4 juni a.s. wordt genoemd. De griffie zal bij het Veiligheidshuis inventariseren of dit een mogelijkheid is.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 21 januari 2014 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van het te organiseren werkbezoek aan het Veiligheidshuis (zie verder agendapunt 7).

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 7 januari 2014 13:00
Besluit:

De agendacommissie staat uitvoerig stil bij deze brief. Een aantal leden bereikt geluiden dat de mooie woorden in de brief afwijken van de feitelijke praktijk van alle dag binnen het Veiligheidshuis. Op de werkvloer worden zaken anders ervaren dan hier vermeld en de vraag die dit oproept is of zaken effectiever en doelmatiger kunnen. De agendacommissie besluit op werkbezoek te gaan bij het Veiligheidshuis om dit ter plekke met de medewerkers te bespreken. De voorzitter heeft goede ervaringen met het bijwonen van een (fictieve) casusbespreking. Wanneer dit mogelijk is, wordt ook dat onderdeel van het werkbezoek. Insteek is echter vooral om met de medewerkers van de werkvloer te praten en door te kunnen vragen hoe zaken in de praktijk werken en waar men tegenaan loopt. De griffier wordt gevraagd dit bezoek te plannen op een dinsdagmiddag of een vrijdagmiddag in overleg met het Veiligheidshuis.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit deze brief op verzoek van de PvdA fractie door te geleiden naar de agendacommissie van 7 januari 2014.