Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1178619

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1178619

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1178619
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemingsplan 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstel West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijnenkamp)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemingsplan 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstel West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijnenkamp)
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk, 078 770 4902
Datum B&W Besluit 03-12-2013
Gerelateerde zaak 1113218
Datum verzending 19-12-2013
Agendacommissie 07-01-2013
Adviescommissie 25-02-2014
Raad 04-03-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De aanleiding voor het voorontwerpbestemmingsplan "2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)" is de toenemende leegstand in delen van de binnenstad. Met deze herziening worden in enkele straten de functies op de begane grond van panden verruimd. Het voorontwerp van deze herziening wordt voor inspraak ter inzage gelegd. Tegelijk wordt het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening gevoerd.
Gepubliceerd 11-12-2013