Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1178619

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1178619

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1178619
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemingsplan 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstel West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijnenkamp)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 4 maart 2014 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 25 februari 2014 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 maart 2014.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 7 januari 2014 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor een blok te reserveren. De bespreking richt zich op het feit dat deze brief als een Nota van Uitgangspunten wordt ervaren waarbij de Raad graag kaders mee wil geven. Zaken als: 'Hoe voorkom je dat door functieverruiming verrommeling ontstaat?' en 'Hoe voorkom je dat bedrijven geïsoleerd raken?' zijn voorbeelden van vragen die bij deze kaderstellende bespreking aan de orde komen.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 december 2013 20:15
Besluit:

De Raad besluit op verzoek van de fracties BVD en D66 deze Raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.