Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117856

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117856

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117856
Onderwerp Nagekomen stukken over het hostel: situatiefoto's, ingekomen berichten en verslagen Hostel van 13 mei, 13 en 18 november 2008
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2008 17:23:08
Onderwerp Nagekomen stukken over het hostel: situatiefoto's, ingekomen berichten en verslagen Hostel van 13 mei, 13 en 18 november 2008
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Programmakamer sectie (niet zichtbaar)
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078-6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Nes, Sjaak van (J.)
Datum verzending 21-11-2008
Agendacommissie n.v.t.
Adviescommissie 25-11-2008 + 14-04-2009
Raad 12-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Toelichting:

Er zijn nog een aantal nagekomen documenten, die van belang zijn voor de bespreking van het onderwerp hostel in de vergadering van de adviescommissie op 25 november c.q. de raadsvergadering van 2 december a.s. Ad a. De kleurenfoto’s die de heer Schaap van de Wijkraad Sterrenburg onlangs van vier hostels in Utrecht heeft gemaakt (de Hoek, Kögllaan 25; Wittevrouwensingel; Overvecht en Hoograven) zijn op diens verzoek tijdens het Sprekersplein van 18 november aan u beschikbaar gesteld en daarom op het RIS geplaatst, teneinde u een beeld te geven van de situering ervan buiten een woonwijk. Ad f. Aan de definitieve tekst van het verslag van de bewonersbijeenkomst van 13 november wordt op dit moment nog de laatste hand gelegd. Zodra dit verslag beschikbaar is, zal dit op het RIS worden geplaatst. U wordt gevraagd deze nagekomen documenten te betrekken bij de behandeling van de grosnummers 180c en 180d op 25 november c.q. 2 december.

Gepubliceerd 21-11-2008