Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117855

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117855

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117855
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Marsroute time-out locatiekeuze Hostel
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2008 11:53:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Marsroute time-out locatiekeuze Hostel
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078-6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Nes, Sjaak van (J.)
Datum verzending 28-11-2008
Agendacommissie n.v.t.
Adviescommissie 14-04-2009
Raad 12-05-2009+ 26-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

.180f Marsroute Time out locatiekeuze Hostel + niet vastgesteld verslag van de vergadering van de adviescommissie d.d. 25-11-2008
Zie vergaderpunt oude RIS

Gemeenteraad 2 december 2008:
Besluit: De wethouder zegt toe met een nieuw tijdschema (marsroute) te komen, waarin de deskundigenbijeenkomst op 7 januari 2009 ligt voor het moment, dat de shortlist door het college wordt vastgesteld; als einddatum voor het proces is opgenomen de datum van de raad van 7 april 2009. Ten aanzien van de deskundigenbijeenkomst geeft hij aan dat het hier gaat om een toelichting op het concept van de hostel en verduidelijking over de doelgroep.

 

Gepubliceerd 03-12-2008