Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117854

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117854

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117854
Onderwerp Raadsinformatiebrief met bijlage over locatiekeuze Hostel en zorgaanbod
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2008 12:03:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief met bijlage over locatiekeuze Hostel en zorgaanbod
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 078-6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Ouden, Martine den (M.)
Datum verzending 05-11-2008
Agendacommissie 04-11-2008
Adviescommissie 25-11-2008 + 14-04-2009
Raad 12-05-2009 + 26-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Toelichting:

Medio september 2007 bent u geïnformeerd over het besluit van het college om over te gaan tot de feitelijke ontwikkeling van een hostelvoorziening met 24 opvangplaatsen en de beschikbaarstelling van het benodigde krediet voor de proces- en aanloopkosten. Bij de behandeling hiervan in de adviescommissie en de raad bleek u overwegend tevreden met de college-aanpak. Er werden wel een aantal zorg- c.q. aandachtspunten geuit ten aanzien van de volgende aspecten: de locatiekeuze voor een dergelijke voorziening en de communicatie daarover, de financiële kant van de zaak, de wenselijkheid van gebruikersvoorzieningen, de verblijfsduur van de bewoners, de door- en uitstroom en de samenwerking en rolafspraken met de zorginstellingen. Ook werd een tijdplanning gemist. Op 13 mei 2008 heeft u in commissieverband gesproken over het Plan van Aanpak betreffende de vestiging van een Hostel. Hierbij wordt wederom ingegaan op de aandachtspunten die eerder zijn genoemd. Wethouder Kamsteeg heeft tijdens deze vergadering de afspraak bevestigd dat de raad in beslotenheid zou worden geraadpleegd

Gepubliceerd 04-11-2008