Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117850

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117850

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117850
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de uitkomsten van het onderzoek naar geluidsoverlast door de horeca in de Binnenstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2008 12:10:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de uitkomsten van het onderzoek naar geluidsoverlast door de horeca in de Binnenstad
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 29 - Horeca
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Bij de behandeling van het onderwerp: geluidsoverlast als gevolg van de horeca in de Binnenstad
in de vergadering van de adviescommissie op 12 december 2006 heeft burgemeester Bandell
aangegeven dat de Milieudienst Zuid-Holland Zuid extra geluidsmetingen in de Binnenstad zal
verrichten.
Doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief wordt u over de resultaten van deze metingen
geïnformeerd, alsmede over de aanbevelingen die de Milieudienst naar aanleiding van zijn
onderzoek aan het college heeft gedaan.
De raad wordt in overweging gegeven van de raadsinformatiebrief en het bijbehorende rapport
van de Milieudienst vooralsnog kennis te nemen en het college te verzoeken de raad te zijner tijd
te informeren over de concrete maatregelen die naar aanleiding van deze aanbevelingen zijn
getroffen.

Gepubliceerd 19-03-2008