Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117809

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117809

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117809
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Bedrijfsplan Vastgoed Dordrecht
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 06-10-2006 13:30:35
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Bedrijfsplan Vastgoed Dordrecht
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Aanspreekpunt telefoon 639 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Met deze brief en het achterliggende bedrijfsplan informeert het college u over het voornemen
tot het opstarten van een gemeentelijk vastgoedbedrijf per 1 januari 2007.
Doel is het beheer van gebouwen en vermogen systematisch onder te brengen ten behoeve van
de eigen en bestuurlijk gelieerde organisaties, voor maatschappelijke groepen en voor
strategische ontwikkelingen.
Alvorens tot een definitief besluit te komen, is de Centrale Ondernemingsraad (COR) om advies
gevraagd.

Gepubliceerd 06-10-2006