Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117780

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117780

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117780
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgangsrapportage uitvoering fietsplan
Ingekomen/gepubliceerd 29-10-2008 09:22:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgangsrapportage uitvoering fietsplan
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 8 - Fietsplan
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Ongeveer 13 jaar geleden heeft de raad het fietsplan “Dordt fietst” vastgesteld.
Het college heeft inmiddels (bijna) alle onderdelen van dit plan uitgevoerd.
De afgelopen jaren bent u op twee momenten per jaar middels een voortgangsrapportage
over de voortgang geïnformeerd.
In deze rapportage gaat het college in op de stand van zaken met de uitvoering van
alle lopende projecten in het kader van het fietsplan.
Daarnaast kondigt het college aan in het 4e kwartaal 2006 u een nieuwe fietsnota voor te leggen.

Gepubliceerd 29-10-2008