Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117746

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117746

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117746
Onderwerp Stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de verkiezingen
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2008 17:29:23
Onderwerp Stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de verkiezingen
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

.121a Raadsvoorstel Stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de verkiezingen PD/2008/2641
Zie vergaderpunt oude RIS

Het project Stemmen in een willekeurig stemlokaal is een initiatief van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel van het project is om het stemproces in
Nederland te vergemakkelijken door het stemmen meer plaatsonafhankelijk te maken.
Het project houdt in dat elke kiesgerechtigde op de dag van de verkiezing zijn of haar
stem kan uitbrengen in een stemlokaal naar keuze. Verder biedt het project de
mogelijkheid extra stemlokalen neer te zetten op strategische plaatsen(bijvoorbeeld bij
stations).
Tijdens de raadsverkiezingen heeft Dordrecht na toestemming van de raad (raadsbesluit
8 november 2005)meegedaan aan het project. Een kleine 12% van de kiesgerechtigden
heeft toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te stemmen in een stemlokaal naar
keuze. In 2007 zal de kieswet overeenkomstig het bovenstaande worden aangepast. Nu
er op 22 november 2006 tweede kamerverkiezingen verzoekt het ministerie de gemeente
Dordrecht voor deze verkiezingen weer aan het project te deel nemen. Het is aan de raad
om hierover een beslissing te nemen.
Opnieuw wordt voorgesteld om te kunnen stemmen in een willekeurig
stemlokaal. Dit keer t.b.v. de Europese Verkiezingen, op 4 juni 2009. Anders
dan in 2006 gaat het nu om stemmen met het rode potlood in meer
stemlokalen.

Gepubliceerd 12-11-2008