Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117745

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117745

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117745
Onderwerp Raadsvoorstel "stemmen in een willekeuring stemlokaal"
Ingekomen/gepubliceerd 25-08-2006 12:07:01
Onderwerp Raadsvoorstel "stemmen in een willekeuring stemlokaal"
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het project Stemmen in een willekeurig stemlokaal is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doel van het project is om het stemproces in Nederland te vergemakkelijken door het stemmen meer plaatsonafhankelijk te maken.Het project houdt in dat elke kiesgerechtigde op de dag van de verkiezing zijn of haar stem kan uitbrengen in een stemlokaal naar keuze. Verder biedt het project de mogelijkheid extra stemlokalen neer te zetten op strategische plaatsen(bijvoorbeeld bij stations).
Tijdens de raadsverkiezingen heeft Dordrecht na toestemming van de raad (raadsbesluit 8 november 2005) meegedaan aan het project. Een kleine 12% van de kiesgerechtigden heeft toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te stemmen in een stemlokaal naar keuze. In 2007 zal de kieswet overeenkomstig het bovenstaande worden aangepast. Nu er op 22 november 2006 tweede kamerverkiezingen verzoekt het ministerie de gemeente Dordrecht voor deze verkiezingen weer aan het project te deel nemen. Het is aan de raad om hierover een beslissing te nemen.

Gepubliceerd 25-08-2006