Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117684

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117684

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117684
Onderwerp Concept jaarrekening 2005 van de regio Zuid Holland Zuid
Ingekomen/gepubliceerd 26-07-2006 09:53:30
Onderwerp Concept jaarrekening 2005 van de regio Zuid Holland Zuid
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
In Open Voorraad Nee
Toelichting

U wordt gevraagd in te stemmen met de jaarrekening 2005 van de regio Zuid-Holland Zuid op
basis van de door het college aan u voorgelegde beoordeling van de jaarrekening.
Bijgaand ontvangt u het jaarrekeningdeel: pagina’s 68-85. Het volledige jaarverslag 2005,
inclusief de jaarrekening is raadpleegbaar in het RIS.

Gepubliceerd 26-07-2006